ARTYKUŁ SPONSOROWANY, Biznes, Finanse

Faktoring wspiera przedsiębiorców

Dzisiejszy biznes w dużej mierze opiera się na płatnościach z długimi terminami. O ile dla klientów tego typu rozwiązanie ma sporo korzyści, bo mają oni więcej czasu na spłacenie swoich zobowiązań, to już niekoniecznie dla sprzedających. W niektórych branżach będzie tu mowa nawet o pół roku, przez które trzeba czekać na przyjście przelewu.

Jeśli do tego dojdą jakieś opóźnienia, co niestety też ma miejsce, to w ten sposób można znacznie pogorszyć, a w niektórych przypadkach nawet stracić płynność finansową. Ciekawym rozwiązaniem tego problemu może być faktoring, który od paru lat cieszy się dużą popularnością. Podstawa zasada działania faktoringu jest bardzo prosta.

Co to jest faktoring?

Do transakcji sprzedaży dochodzi kolejny uczestnik pod postacią jakiejś instytucji finansowej, który po wystawieniu faktury sprzedaży w krótkim terminie ją opłaca. Natomiast należności za tę fakturę klient będzie musiał zapłacić już nie na konto wystawiającego, ale faktorowi. To mniej rozbudowana definicja faktoringu, ale na nasze potrzeby wystarczy. Rozwiązanie tego typu przynosi przedsiębiorcy szereg wymiernych korzyści. Przede wszystkim otrzyma on pieniądze dość szybko, niekiedy nawet w tym samym dniu, co wystawiony dokument sprzedaży.

Zależnie od przyjętego modelu rozliczeń zostanie wypłacona od razu pełna kwota, albo jedynie jej część, a kolejna po opłaceniu przez odbiorcę należności. W niejednym przypadku rozwiązanie tego typu pozwoli utrzymać płynność finansową, zrobić zakup koniecznych towarów i materiałów, lub też przelać wypłaty dla pracowników. Można dzięki temu ograniczyć zatory płatnicze, które są tak często spotykane we współczesnym biznesie i mimo wszystko ten biznes poważnie hamują.

Zalety usługi faktoringu

Kolejnym plusem faktoringu jest nieduża liczba spraw formalnych jakie trzeba spełnić. W odróżnieniu od bankowych kredytów nie trzeba tutaj dysponować zdolnością kredytową lub prezentować kompleksowej dokumentacji o ogólnym stanie swojej firmy. Oczywiście zawsze jakaś mniejsza lub większa weryfikacja będzie miała miejsce, jednak nie tak rygorystyczna jak przy innych finansowych usługach. Przeważnie umowę na faktoring będzie się podpisywać bez terminu obowiązywania, z jakimś ustalonym czasem wypowiedzenia.

Rzecz jasna jak każdy produkt finansowy faktoring ma również pewne wady. Najistotniejsza to konieczność opłacenia jakiejś prowizji od wszystkich opłaconych wcześniej. Obecnie jednak konkurencja na rynkach finansowych jest bardzo duża, i banki walczą o klientów na różne sposoby, też oferując ciekawe oferty na faktoringowe usługi. Należy również pamiętać, że sam faktoring jest obecnie dostępny w paru wersjach, i dostosować sobie można te usługi do własnych wymagań.

Płatności za faktury pod kontrolom

Z dodatkowych spraw formalnych niezbędnych do załatwienia jest poinformowanie swoich klientów o zmianie w sposobie rozliczeń. Ma to o tyle znaczenie, że muszą oni wiedzieć, że od pewnego momentu wszystkie przelewy mają być robione na rachunek faktora, a nie firmy wystawiającej faktury. Jeśli chodzi o sprawy zabezpieczeń, to tu podstawą właśnie są wystawiane faktury. Jeśli jakiś klient zacznie się ociągać z płaceniem, to takie dokumenty stanowią podstawę to tego, żeby zacząć proces odzyskiwania należności.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY